Ontstaan van trouwkaarten

Misschien heb je jezelf wel eens afgevraagd hoe het huwelijk ontstaan is en hoe bruiloften in vroeger tijden werden gevierd. Het is zeker dat het in de echt verbinden door de loop der tijd aan verandering onderhevig is geweest.

Het is duidelijk dat voor de 11e eeuw er nog geen regels voor het voltrekken van een huwelijk waren noch werd er over nagedacht wat de voorwaarden nou eigenlijk in moesten houden. Vaak betrof het louter een economische of politieke aangelegenheid die door de ouders van het bruidspaar werden geregeld.

In de 12e eeuw werd het huwelijk vanuit de kerk voltrokken. Er hoefde nog niet noodzakelijkerwijs een priester bij betrokken te zijn, het enige benodigde was de eensgezindheid tussen bruid en bruidegom.

Geheime huwelijken

Dit zorgde voor veel geheime huwelijken, vaak tegen de zin van de ouders in. Dat is de reden dat de kerk in 1563 het besluit nam om alleen huwelijken te voltrekken in de aanwezigheid van een priester en getuigen.

In de Gouden Eeuw lag de gemiddelde trouwleeftijd bij mannen rond de 28 jaar en bij de vrouwen rond de 25 jaar. Het trouwen gebeurde vanuit praktisch oogpunt, men vond stabiliteit in de familie belangrijk. In die tijd was een man een jongeling tot zijn 25e en een vrouw tot haar 20e.

Dansclubs

Er waren in de 17e eeuw al dansclubs voor jongeren, met als oogpunt om geschikte huwelijkspartners te vinden. Er kon tot diep in de nacht gedanst worden, maar indien een jongeling iets meer wilde dan moest de jongen naar de ouders van het meisje gaan om toestemming te vragen.

Wanneer zo’n avontuur uitmondde in een huwelijksaanzoek dan werd er begonnen met de voorbereidingen. Een huwelijk werd thuis of in de kerk voltrokken. Na het feesten werd het echtpaar door de gasten naar bed gebracht.

Boekdrukkunst

De aankondiging van het huwelijk is door de loop der jaren ook veranderd. Voor de uitvinding van de boekdrukkunst in 1439 door Johannes Gutenberg werd al het nieuws, dus ook bruiloften, verspreid door de stadsomroeper.

Geschreven huwelijksuitnodigingen werden tot aan deze tijd alleen door de adel gebruikt. De nobelen huurden monniken in die bekwaam waren in de kunst van kalligrafie om hun huwelijksuitnodigingen te verzorgen. De uitnodigingen werden gesloten zijn met een waszegel en geleverd aan specifieke genodigden.

Gedrukte trouwkaarten

De krant kwam in de 17e eeuw op gang. Vanaf die tijd werden huwelijken in kranten aangekondigd. De uitvinding van de metalen plaatgravure in 1642 zorgde er tevens voor dat er specifieke huwelijksuitnodigingen gedrukt konden worden.

De tekst werd omgekeerd gegraveerd op een metalen plaat en gestempeld op papier. Om te voorkomen dat er vlekken op de uitnodigingen kwamen, werd een stukje tissuepapier bovenop de uitnodiging geplaatst, een praktijk die vandaag nog wel wordt toegepast. In de 19e eeuw werden trouwkaarten nog moderner met de uitvinding van lithografie. Het was niet langer nodig om alles te graveren en af te drukken. en deze eenvoudiger, snellere methode werd op grote schaal geadopteerd door de middenklasse. Een gedrukte trouwkaart werd zo algeheel toegankelijk.

Sinds die tijd worden prachtige huwelijksuitnodigingen niet alleen voor de elite van de samenleving gereserveerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *